Wij hebben een spilfunctie in de kwaliteit van de ouderenzorg

Roland specialist ouderengeneeskunde

Roland werkt bij het revalidatiecentrum van IJsselheem. Als specialist ouderengeneeskunde is zijn werk complex en dat is juist wat hij er zo aantrekkelijk aan vindt.

Tijd hebben voor mensen

“In dit werk kun je ervan genieten een goed gesprek met iemand te voeren. Je kunt mensen met de beperkingen die de ouderdom met zich meebrengt helpen om hun leven nog steeds van waarde te laten zijn. En je kunt ze ondersteunen als ze medische zorg nodig hebben om te beslissen wat op hun leeftijd nog zinvol is.” Het was duidelijk een bewuste keus voor Roland om specialist ouderengeneeskunde te worden. “Al wilde ik aanvankelijk neuroloog worden”, vertelt hij. “Maar ga je iemand troosten aan wie je slecht nieuws moet geven, dan loopt je poli uit. Aan die beperking wilde ik niet gebonden zijn. Bij ouderen is vaak sprake van multiproblematiek. Dat maakt het werk dat je voor hen doet complex en dat is nu juist wat ik er zo aantrekkelijk aan vind. Bovendien zijn het mensen met wie je heel goed kunt communiceren, want ze hebben al vaker in hun leven keuzes moeten maken. Ze hebben een mate van autonomie ontwikkeld waardoor je op een gelijkwaardig niveau met ze kunt spreken. En het mooie van IJsselheem is dat je hier over de volle breedte je vak kunt uitoefenen omdat het zich niet op specifieke doelgroepen richt maar op de gehele ouderenzorg. Je kunt heel laagdrempelig werken, in goede samenwerking met collega’s en management. Je helicopterview wordt erkend, je voelt je gewaardeerd.”

Spilfunctie in kwaliteit van de ouderenzorg

Het kabinetsbeleid is erop gericht ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid thuis te laten blijven wonen. Verzorgingshuizen werden afgebouwd en de toegang tot verpleeghuizen werd aangescherpt. “Door die ontwikkeling heb ik even gevreesd voor de toekomst van mijn vak”, zegt Roland. “Ik hoorde dat de vraag werd gesteld of de specialist ouderengeneeskunde nog wel nodig was, of dat de huisarts die taak erbij kon doen. Maar al snel ontstond het besef dat wij een spilfunctie hebben in de kwaliteit van de ouderenzorg. In de revalidatiezorg geef ik hieraan invulling door mensen te motiveren om weer terug te keren naar huis, en mijn collega’s die op de woonlocaties werken doen dit door antwoorden te formuleren op de steeds complexere zorgvraag.”

Buiten de verpleeghuismuren

Het overheidsbeleid om ouderen langer thuis te laten blijven wonen heeft ook in Haagse kringen gezorgd voor bewustwording over de grote waarde van de specialist ouderengeneeskunde. “Ons werk begint zich daardoor meer buiten de muren van het verpleeghuis af te spelen”, vertelt Roland. “Een zoektocht nog, maar de wijkverpleegkundige en de huisarts zijn wel blij met onze inzet. Huisartsen worden geleefd door het vele werk dat op hen afkomt. In relatie tot ouderenzorg zijn zij hierdoor noodgedwongen meer gericht op problemen oplossen dan op het verlenen van geïntegreerde multidisciplinaire zorg. Gelukkig zijn wij daar heel goed in en kunnen we de huisarts hierin aanvullen binnen de eerste lijn. Onze inzet kan betrekking hebben op dementiezorg, maar ook op herstelzorg. En nu de psychiater zich steeds meer uit de eerste lijn terugtrekt in toenemende mate ook op zaken als depressie en eenzaamheid. Daarnaast zijn we specialisten in palliatieve zorg, een zorgbehoefte die voorlopig alleen maar zal toenemen.

Kijkend naar de toekomst

Als Roland het over mocht doen, zou hij dezelfde keuze maken. “Specialist ouderengeneeskunde is het vak van de toekomst”, zegt hij. “Naarmate de vergrijzing en de technologische mogelijkheden toenemen, zal ook het aantal mensen met chronische complexe problematiek toenemen. Als je een spilfunctie wilt vervullen in de zorg voor kwetsbare ouderen, bij wie multifactoriële problematiek speelt, dan moet je dit vak kiezen.”

Kom jij ook werken bij IJsselheem?
Klik hier voor alle vacatures bij IJsselheem